Palvelun käyttöehdot vuokralleottajalle

1. Soveltamisala, sopimuksen sisältö, sovellettu laki

1.1 Seuraavat Rentravel Finland Oy:n (jäljempänä ”Palvelunvälittäjä”) ja sen kumppanien (jäljempänä ”Vuokralleantaja“) yleiset vuokrausehdot pätevät poissulkevasti. Vastakkaisia tai vuokralleantajan yleisistä vuokrausehdoista poikkeavia vuokraajan (jäljempänä ”Vuokralleottajan”) ehtoja ei hyväksytä. Palvelunvälittäjä toimii tiedon välittäjänä Vuokralleantajien ja Vuokralleottajien välillä sekä vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta. Palvelunvälittäjä ei ole vuokraustapahtuman osapuoli eikä vastaa Palvelussa olevista ilmoituksista.

1.2 Sopimuksen kohde Vuokralleantajan kanssa on ainoastaan matkailuajoneuvon vuokralle luovuttaminen.

1.3 Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välille syntyy varaustapauksessa vuokrasopimus, johon sovelletaan ainoastaan Suomen lakia. Vuokralleottaja suunnittelee matkansa itse ja käyttää ajoneuvoa omalla vastuullaan. Vuokrasopimus on kestoltaan määräaikainen sopimus.

1.4 Kaikki sopimukset Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä on tehtävä kirjallisina.

2. Alaikäraja, oikeutetut kuljettajat

2.1 Vuokralleottajan ja jokaisen kuljettajan alaikäraja on 21 vuotta. Sekä Vuokralleottajalla että myös kuljettajilla pitää olla ollut luokan III tai luokan B tai vastaava kansallinen/kansainvälinen ajokortti vähintään vuoden ajan. Vuokralleantajan yksittäisen ajoneuvojen kokonaispaino voi olla yli 3,5 tonnia, näiden ajoneuvojen kuljettamiseen tarvitaan vastaava ajokortti. Ajoneuvoille, joiden paino on yli 3,5 tonnia, alaikäraja on 25 vuotta. Ajoneuvoa noudettaessa kuljettajan ja/tai vuokraajan on esitettävä voimassa oleva näiden ehtojen mukainen ajokortti ja henkilöllisyystodistus/passi. Mikäli mainittuja asiakirjoja ei pystytä esittämään luovutuksen yhteydessä, on Vuokralleantajalla oikeus perua vuokraus kohdassa 4.2 mainittujen peruutusehtojen mukaisesti.

2.2 Luokan B ajokortin haltijoiden pitää neuvotella varmuuden vuoksi Vuokralleantajan kanssa Vuokralleottajan vuokraaman ajoneuvon teknisesti sallitusta kokonaispainosta.

2.3 Ajoneuvoa saa ohjata vain Vuokralleottaja ja vuokrauksen yhteydessä mainitut kuljettajat.

2.4 Vuokralleottaja on velvollinen säilyttämään kaikkien kuljettajien, joille hän luovuttaa ajoneuvon vaikkapa vain väliaikaisesti, nimet ja osoitteet ja ilmoittamaan ne Vuokralleantajalle pyynnöstä. Vuokralleottaja vastaa niiden kuljettajien toimista, joille hän on luovuttanut ajoneuvon, kuten omistaan.

3. Vuokrahinnat ja niiden laskeminen, vuokrauksen kesto

3.1 Palvelun kokonaishinnat muodostuvat Vuokralleantajan sopimuksen solmimisen ajankohtana rentravel.fi -palvelussa (jäljempänä ”Palvelu) kulloinkin voimassa olevasta vuokrahinnasta, ennakkomaksusta sekä Palvelunvälittäjän tarjoaman Palvelun palvelumaksusta. Mahdollisesti määritetty vuokrauksen vähimmäiskestoaika määrättyinä matkustusaikoina määräytyy samoin Vuokralleantajan sopimuksen solmimisajankohtana voimassa olevasta varauskalenterista. Voimassa ovat kulloinkin hinnat, jotka ovat kalenterissa osoitettu sesongille, johon varattu vuokrausajankohta kuuluu. Jokaisen vuokrauksen yhteydessä lasketaan kertamaksuna suoritettava palvelumaksu, jonka suuruus määräytyy myös sopimuksen solmimisen ajankohtana voimassa olevasta vuokrahinnasta.

3.2 Vuokrahintoihin sisältyy Vuokralleantajan määrittämät kilometrit. Ylimenevät kilometrit laskutetaan Vuokralleantajan voimassa olevan hinnaston mukaan. Vuokralleantajan määrittämä ajoneuvovakuutus sisältyy vuokrahintaan, vahinkotapauksessa vakuutuksessa on vuokralleantajan ilmoittama omavastuuosuus.

3.3 Vuokra-aika alkaa, kun Vuokralleottaja vastaanottaa matkailuajoneuvon vuokrauspisteessä, ja päättyy kun vuokralleottaja luovuttaa matkailuajoneuvon vuokrauspisteessä.

3.4 Palautettaessa ajoneuvoa myöhässä (kirjallisesti sovitun ajan kuluttua) Vuokralleantaja laskee alkavaa tuntia kohden hinnan ajankohtaisen hintaluettelon mukaan (korkeintaan kuitenkin jokaisesta myöhästyneestä päivästä kokonaispäivähinnan). Kustannuksista, jotka syntyvät siitä, että seuraava vuokralleottaja esittää vaatimuksia Vuokralleantajalle, Vuokralleottajan vastattavasta myöhästyneestä ajoneuvon vastaanottamisesta, vastaa ajoneuvon myöhässä luovuttanut Vuokralleottaja.

3.5 Jos ajoneuvo palautetaan ennen sovitun vuokra-ajan umpeutumista, ei maksetusta vuokrahinnasta suoriteta palautusta, jollei ajoneuvoa voida vuokrata muualle.

3.6 Luovutettaessa matkailuauton polttoainesäiliö on täynnä ja se pitää palauttaa polttoainesäiliö täytettynä. Muussa tapauksessa Vuokralleantaja laskuttaa polttoaineen ajankohdan hintaluettelon mukaisesti. Polttoaine- ja käyttökustannuksista vuokra-aikana vastaa Vuokralleottaja.

4. Varaus ja varauksen muuttaminen

4.1 Vuokralleantajalla on 3 arkipäivän kuluessa oikeus hylätä alustava varaus (esim. teknisistä syistä johtuvan tuplavarauksen johdosta). Ilmoitus Vuokralleantajan tekemästä alustavan varauksen peruutuksesta tulee Palvelusta. Varaukset ovat Vuokralleottajan osalta sitovia kun varaus (ennakko- ja palvelumaksuineen) on tehty Palvelun kautta. Vuokralleantajalla on oikeus perua vahvistettu varaus Force Majeure –tapauksessa. Tällöin Vuokralleottajan suorittama maksu palautetaan Vuokralleottajalle.

4.2 Vuokralleottajan suorittaman sitovan varauksen irtisanomistapauksessa erääntyvät seuraavat peruutusmaksut laskettuna ensimmäisestä vahvistetusta varauksesta:

• vähintään Vuokralleantajan ilmoituksessa määrittämää aikarajaa (30pv/45pv/60pv) ennen vuokra-ajan alkamista veloitamme varauksen yhteydessä maksetut ennakko- ja palvelumaksun

• Vuokralleantajan määrittämä aikaraja (30pv/45pv/60pv) - 14 päivää ennen vuokra-ajan alkamista veloitamme varauksen yhteydessä maksetut ennakko- ja palvelumaksun sekä 50 % vuokrahinnasta

• vähemmän kuin 14 päivää ennen vuokrauksen alkua veloitamme varauksen yhteydessä maksetun ennakko- ja palvelumaksun sekä 80 % vuokrahinnasta

• vuokrauspäivänä tai vastaanottamatta jätettäessä veloitamme varauksen yhteydessä maksetun ennakko- ja palvelumaksun sekä 100 % vuokrahinnasta

• varauksen peruutus on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen info@rentravel.fi

4.3 Vahvistettu varaus voidaan muuttaa viimeistään Vuokralleantajan ilmoituksessa määrittämää aikarajaa (30pv/45pv/60pv) ennen sovittua vuokrauksen alkua, mikäli Vuokralleantajalla on toisaalla vapaa vuokrakohde ja haluttu vaihtoehtoinen varaus vastaa laajuudeltaan ensimmäistä varausta. Myöhemmin tapahtuvat varauksen muutokset eivät ole mahdollisia. Varauksen muutoksen kuluista voidaan periä maksu ajankohtaisen vuokrauspisteen hintaluettelon mukaisesti. Laillisia vaatimuksia varauksen vaihdolle tai päivämäärien muutoksille ei ole.

5. Maksuehdot, takuusumma

5.1 Varaustietojen mukaisesti lasketun vuokrahinnan pitää olla kokonaisuudessaan vastaanotettu Palveluun viimeistään 5 arkipäivää Palvelussa määritetyn eräpäivän jälkeen, muutoin varaus peruuntuu. Ennakko- ja palvelumaksua ei palauteta.

5.2 Takuusumma ja takuusumman maksu määräytyy Vuokralleantajan asettamien sopimusehtojen mukaisesti.

5.3 Pikavarauksissa (vähemmän kuin Vuokralleantajan ilmoituksessa määrittämää aikarajaa (30pv/45pv/60pv) ennen vuokrauspäivämäärää) ennakko-, palvelumaksu ja vuokrahinta erääntyvät heti kokonaisuudessaan.

5.4 Vuokralleantaja palauttaa takuusumman ajoneuvon asianmukaisen palautuksen yhteydessä. Mahdolliset Vuokralleottajan etukäteen suorittaman vuokrahinnan lisäksi kertyneet maksut kuitataan ajoneuvon palautuksen yhteydessä takuusummasta.

5.5 Jos Vuokralleottaja myöhästyy maksuvelvollisuuksistaan, peritään viivästyskorkoa voimassa olevien laillisten määräysten mukaisesti.

6. Luovutus, vastaanotto

6.1 Vuokralleottaja on velvollinen osallistumaan ennen ajamista Vuokralleantajan yksityiskohtaiseen ajoneuvo-opastukseen ajoneuvon luovuttavassa vuokrauspisteessä. Tässä yhteydessä tarkastetaan myös ajoneuvon kunto: Vuokralleottaja voi halutessaan kuvata ajoneuvossa mahdollisesti havaitsemansa viat. Vuokralleantaja voi kieltäytyä ajoneuvon luovuttamisesta niin kauan, kun ajoneuvon opastusta ei ole suoritettu. Jos Vuokralleottaja aiheuttaa luovutuksen viivästymisen, hän vastaa siitä aiheutuneista kustannuksista.

6.2 Vuokralleottaja on velvollinen suorittamaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä Vuokralleantajan kanssa ajoneuvon lopputarkastuksen. Vahingoista, jotka todetaan ajoneuvon palautuksen yhteydessä, vastaa Vuokralleottaja.

6.3 Ajoneuvojen luovutukset Vuokralleantajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan. Vuokrasopimukseen merkityt ajat ovat sitovia.

6.4 Kaikki matkailuajoneuvot luovutetaan Vuokralleottajalle sisäpuolelta puhdistettuna ja hänen on palautettava ne takaisin puhtaassa kunnossa mikäli toisin ei ole kirjallisesti sovittu. Mahdollisesta välttämättömästä jälkipuhdistuksesta vastaa Vuokralleottaja.

7. Kielletyt käytöt, huolellisuus- ja hoitovelvollisuus

7.1 Vuokralleottaja ei saa käyttää ajoneuvoa: Osallistumalla autourheilutilaisuuksiin tai ajoneuvotesteihin, herkästi syttyvien, myrkyllisten tai muiden vaarallisten aineiden kuljetukseen, tullirikosten ja muiden rangaistavien tekojen suorittamiseen, ei myöskään silloin, kun niistä rangaistaan vain tekopaikan lakien mukaan, edelleen vuokraukseen tai kaupalliseen henkilökuljetukseen, muuhun käyttöön, joka ylittää sopimuksessa määritetyn käytön, erityisesti ajamiseen tarkoitukseen sopimattomassa maastossa.

7.2 Ajoneuvoa pitää käsitellä varovaisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja se pitää lukita aina asianmukaisesti. Pitää noudattaa käyttömääräyksiä ja teknisiä sääntöjä. Pitää valvoa käyttökuntoa, erityisesti moottoriöljyn ja jäähdyttimen vedenpinnan tasoa sekä rengaspaineita. Vuokralleottaja on velvollinen tarkastamaan säännöllisesti, että vuokrauksen kohde on liikenneturvallisessa kunnossa.

7.3 Kaikissa ajoneuvoissa on tupakointi kielletty, ellei siitä ole muuta sovittu kirjallisesti Vuokralleantajan kanssa. Kotieläinten mukaan ottaminen on sallittua vain Vuokralleantajan kirjallisella luvalla. Puhdistus- ja pesukustannuksista, jotka aiheutuvat tämän huomiotta jättämisestä, vastaa Vuokralleottaja. Vuokralleottaja vastaa myös kustannuksista, jotka aiheutuvat savusaasteen tuulettamisesta tai poistamisesta sekä sen vuoksi menetetystä tuotosta, koska ajoneuvo ei ole väliaikaisesti vuokrattavassa kunnossa.

7.4 Näiden ohjeiden, esitetty edellä luvuissa 7.1, 7.2 ja 7.3, osoitetun rikkomisen tapauksessa Vuokralleantajalla on oikeus purkaa vuokrasuhde ilman määräaikaa.

8. Käyttäytyminen onnettomuuksien sattuessa, matkan keskeytyminen

8.1 Vuokralleottajan on onnettomuuden sekä palo-, varkaus- ja villieläinkolarien jälkeen välittömästi otettava yhteyttä poliisiin ja Vuokralleantajaan (puhelinnumero vuokrasopimuksessa), viimeistään kuitenkin välittömästi onnettomuuden jälkeisenä seuraavana työpäivänä. Onnettomuuden vastapuolen vaatimuksia ei saa hyväksyä.

8.2 Vuokralleottajan on laadittava Vuokralleantajalle, myös vähäpätöisistä vahingoista, seikkaperäinen kirjallinen selvitys piirroksella tai valokuvalla. Jos Vuokralleottaja - mistä syystä tahansa - laiminlyö pöytäkirjan laatimisen ja vakuutusyhtiö kieltäytyy sen vuoksi vahingon korvauksesta, Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

8.3 Onnettomuusselvitys pitää luovuttaa Vuokralleantajalle viimeistään ajoneuvon palautuksen yhteydessä täydellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Siihen pitää erityisesti sisältyä osallisten henkilöiden nimet ja osoitteet sekä mahdolliset todistajat ja osallisten ajoneuvojen rekisterinumerot.

8.4 Matkan keskeytyessä ajoneuvon teknisen vian vuoksi tulee Vuokralleottajan oltava välittömästi yhteydessä Vuokralleantajan vuokrasopimuksessa ilmoittamaan yhteysnumeroon. Matkan jatkaminen tai mahdollinen palautusmaksu matkan keskeytymisestä sovitaan Vuokranantajan kanssa.

9. Matkat Euroopassa

Matkat Suomessa ovat mahdollisia. Matkat muissa Pohjoismaissa ja matkat Pohjoismaiden ulkopuolelle edellyttävät Vuokralleantajan kirjallista hyväksymistä. Matkat sota- ja kriisialueille ovat kiellettyjä.

10. Puutteet matkailuautossa

10.1 Vuokralleottajan korvausvaatimuksia, jotka koskevat puutteita, joista Vuokralleantaja ei vastaa, ei hyväksytä.

10.2 Vuokra-ajan alkamisen jälkeen todetut puutteet matkailuautossa tai sen varusteissa Vuokralleottajan pitää osoittaa kirjallisesti ajoneuvon palautuksen yhteydessä Vuokralleantajalle. Korvausvaatimuksia myöhemmin esitetyistä puutteista ei hyväksytä, jollei vaatimuksen peruste ole sellainen, että sitä ei voi heti havaita.

11. Korjaukset, vara-ajoneuvo

11.1 Välttämättömät korjaukset ajoneuvon käyttö- ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi vuokra-aikana saa Vuokralleottaja teettää hintaan 150 euroa, mutta suuremmat korjaukset vain Vuokralleantajan suostumuksella. Korjauskustannuksista vastaa Vuokralleantaja, kun hänelle on esitetty alkuperäistositteet sekä vaihdetut osat, mikäli Vuokralleottaja ei luvun 12 mukaan vastaa vahingosta. Tämän sääntelyn piiriin eivät kuulu rengasvahingot.

11.2 Jos Vuokralleantajan vastuulle kuuluva puute johtaa sellaisen korjauksen välttämättömyyteen, eikä Vuokralleottaja voi sitä itsenäisesti korjata, Vuokralleottajan on välittömästi ilmoitettava puutteesta Vuokralleantajalle sekä varmistaa kohtuullinen aika korjausta varten. Maakohtaisista olosuhteista (esim. infrastruktuuri), jotka viivästyttävät korjausta, vastaa tällöin Vuokralleantaja.

11.3 Jos matkailuajoneuvo tuhoutuu ilman Vuokralleottajan syytä tai on oletettavissa, että käyttö estyy kohtuuttoman kauan, Vuokralleantaja on oikeutettu asettamaan Vuokralleottajan käyttöön kohtuullisessa ajassa samanarvoinen vara-ajoneuvo. Jos Vuokralleantaja asettaa samanarvoisen vara-ajoneuvon käyttöön, Vuokralleottajalla ei ole oikeuttaa irtisanoa sopimusta. Jos tässä tapauksessa Vuokralleantaja tarjoaa alemman hintaryhmän matkailuajoneuvon ja Vuokralleottaja hyväksyy sen, Vuokralleantaja hyvittää hintaeron Vuokralleottajan jo etukäteen suorittamasta vuokraerästä. Mikäli Vuokralleantajalla ei ole mahdollisuutta tarjota vara-ajoneuvoa, on Vuokralleottaja oikeutettu vuokramaksun palautukseen menettämältään loma-ajalta. Varaus- ja palvelumaksuja ei palauteta.

11.4 Jos matkailuajoneuvo tuhoutuu Vuokralleottajan aiheuttamana tai on oletettavissa, että käyttö estyy Vuokralleottajan aiheuttamasta syystä kohtuuttoman kauan, Vuokralleantaja voi kieltäytyä antamasta käyttöön vara-ajoneuvoa. Vuokralleottaja ei voi tässä tapauksessa irtisanoa sopimusta. Jos Vuokralleantaja asettaa käyttöön vara-ajoneuvon, hän voi laskuttaa syntyneet siirtokustannukset Vuokralleottajalta.

12. Vuokralleottajan vastuu, vakuutus

12.1 Vuokralleantaja vapauttaa Vuokralleottajan vastuusta ajoneuvovakuutuksen perusteiden mukaisesti määrittämällään omavastuuosuudella/vahinkotapaus. Kulloistakin omavastuuta ei voi sulkea pois. Omavastuuden määrä ilmoitetaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välisessä sopimuksessa.

12.2 Vastuusta vapauttaminen luvun 12.1 mukaan ei päde, jos Vuokralleottaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

12.3 Sen lisäksi Vuokralleottaja vastaa tuottamuksellisesta aiheuttamisesta seuraavissa tapauksissa: • jos vahinko on aiheutunut huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksesta alaisesta ajokyvyttömyydestä. • jos Vuokralleottaja tai kuljettaja, jolle Vuokralleottaja on luovuttanut ajoneuvon, pakenee onnettomuuspaikalta. • jos Vuokralleottaja vastoin luvun 8 velvoitetta ei onnettomuustapauksessa ota yhteyttä poliisiin, ellei velvollisuuden rikkomisella ole vaikutusta vahingon syyn toteamiseen eikä vahingon suuruuteen. • jos Vuokralleottaja rikkoo muita luvun 8 velvollisuuksia, ellei velvollisuuden rikkominen vaikuta vahingon syyn toteamiseen eikä vahingon suuruuteen. • jos vahingot perustuvat luvun 7.1 mukaiseen kiellettyyn käyttöön. • jos vahingot perustuvat velvollisuuden rikkomiseen luvun 7.2 mukaan. • jos vahingot on aiheuttanut ilman ajo-oikeutta oleva kuljettaja, jolle Vuokralleantaja on antanut ajoneuvon käyttöön. • jos vahingot aiheutuvat ajoneuvon mittojen huomioon ottamatta jättämisestä. • jos vahingot aiheutuvat painorajoitusten huomioon ottamatta jättämisestä.

12.4 Vahingon toteamiskustannusten aiheuttaman kustannusten nousun välttämiseksi Vuokralleantaja voi onnettomuustapauksessa antaa Vuokralleottajalle pyynnöstä mallilaskelmat vastaavista vahingoista.

12.5 Vuokralleottaja vastaa kaikista ajoneuvon käytöstä muodostuvista kuluista, maksuista, rike- ja sakkomaksuista, jotka esitetään Vuokralleantajalle, elleivät ne ole Vuokralleantajan aiheuttamia. Vuokralleantaja pidättää oikeuden veloittaa kulut, maksut, rike- ja sakkomaksut Vuokralleottajalta. Lisäkäsittelymaksut määräytyvät Vuokralleantajan esittämien hintaluetteloiden perusteella.

12.6 Useat Vuokralleottajat vastaavat yhteisvastuullisesti.

13. Vuokralleantajan vastuu, vanheneminen

13.1 Vuokrakohde on vakuutettu liikenne- ja Kaskovakuutuksilla, jotka on eritelty ajoneuvon esittelytiedoissa.

13.2 Vuokralleantaja vastaa rajoittamattomasti omasta tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Lievästä omasta huolimattomuudesta Vuokralleantaja vastaa vain rajoitetusti sopimustyypin mukaisesti ennakoitavista vahingoista, mikäli loukataan sellaista velvollisuutta, jonka noudattaminen on sopimuksen tarkoitukselle erittäin merkityksellistä (päävelvollisuus). Tämä vastuun mittapuu pätee myös palveluesteiden tapauksissa sopimusta solmittaessa.

13.3 Edellä olevat vastuun rajoitukset ja pois sulkemiset eivät päde tuotevastuulain mukaisiin vaatimuksiin eivätkä vahinkoihin elämän, ruumiin, terveyden tai vapauden loukkaamisesta.

13.4 Vaatimukset, jotka eivät ole luvun 13.1 mukaan pois suljettuja, vaan joiden laajuutta on vain rajoitettu, vanhenevat vuoden kuluessa sen vuoden lopusta laskien, jona vaatimus on syntynyt ja velkoja on saanut tiedon vaatimuksen perustelevista syistä ja velallisen henkilöstä tai ilman törkeää huolimattomuutta on pitänyt saada. Lukuun ottamatta korvausvaatimuksia, jotka koskevat elämän, ruumiin, terveyden tai vapauden loukkaamista ja tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia, vahingonkorvausvaatimukset vanhenevat ottamatta huomioon tiedoksi saantia tai velkojan törkeää huolimattomuutta viidessä vuodessa laskettuna sen vuoden lopusta, jona vaatimus on syntynyt.

13.5. Voimassa ovat yleiset vuokrausehdot ja maksuluettelot, jotka ovat vuokrauksen alun ajankohtana esillä vuokrauspisteessä tai julkaistu Internetissä.

14. Henkilötietojen tallentaminen ja edelleen luovuttaminen

14.1 Vuokralleottaja hyväksyy, että Palvelunvälittäjä tallentaa hänen henkilötietonsa.

14.2 Palvelunvälittäjä saa luovuttaa nämä tiedot kolmansille osapuolille, joilla on oikeutettu mielenkiinto, jos vuokrauksen yhteydessä annetut tiedot olennaisilta osiltaan eivät pidä paikkaansa tai vuokrattua ajoneuvoa ei ole 24 tunnin sisällä palautettu mahdollisesti pidennetyn vuokra-ajan kuluttua tai joudutaan perimään oikeusteitse vuokrasaatavia. Lisäksi tiedot voidaan luovuttaa kaikille järjestyshäiriöistä ja rangaistavista teoista vastaaville viranomaisille, kun Vuokralleottaja on todella menetellyt vilpillisesti tai siitä on olemassa riittävä osoitus. Tämä tapahtuu esimerkiksi tapauksessa, kun annetaan virheelliset tiedot vuokraukselle, esitetään väärät tai kadonneeksi ilmoitetut henkilöpaperit, kun ajoneuvoa ei palauteta, kun ei ilmoiteta teknisestä viasta, liikennerikkomuksista jne.

15. Palvelun välittämät ajoneuvot voivat olla varustettuja GPS-paikannusjärjestelmällä.

16. Kaikkien riitojen tai matkailuajoneuvon vuokrasopimukseen liittyvien riitojen oikeuspaikaksi sovitaan kulloisenkin vuokrauspisteen oikeuspaikka, mikäli Vuokralleottajalla ei ole yleistä oikeuspaikkaa maan sisällä tai Vuokralleottaja, jolle kanne esitetään, on muuttanut sopimuksen solmimisen jälkeen asuinpaikkansa tai tavallisen oleskelupaikkansa ulkomaille tai hänen asuinpaikkansa tai tavallinen oleskelupaikkansa ei ole kanteen nostamisen ajankohtana tiedossa.